تاریخ تحویل پروژه شماره ۱ تا آخر هفته سوم آبان تمدید شد.
[ یکشنبه 14 آبان1391 ] [ 20:2 ] [ مریم میردهقانی ] [ ]
فایل prolog note 3 را مطالعه نموده تا آمادگی لازم را جهت انجام کار کارگاهی پنجم و ششم کسب نمایید.
[ یکشنبه 7 آبان1391 ] [ 23:53 ] [ مریم میردهقانی ] [ ]
دستور کار 4 را  برای هفته پنجم کارگاه به تاریخ 1391/8/6 به همراه داشته باشید.
[ یکشنبه 7 آبان1391 ] [ 12:51 ] [ مریم میردهقانی ] [ ]
دستور کار 4 را  برای هفته پنجم کارگاه به تاریخ 1391/8/6 به همراه داشته باشید.
[ یکشنبه 7 آبان1391 ] [ 12:49 ] [ مریم میردهقانی ] [ ]
دستور کار 3 را  به همراه برنامه های book1 , book2 برای هفته چهارم کارگاه به تاریخ 1391/7/29 به همراه داشته باشید.
[ جمعه 28 مهر1391 ] [ 23:46 ] [ مریم میردهقانی ] [ ]
دستور کار 3 را  به همراه برنامه های book1 , book2 برای هفته چهارم کارگاه به تاریخ 1391/7/29 به همراه داشته باشید.
[ جمعه 28 مهر1391 ] [ 23:44 ] [ مریم میردهقانی ] [ ]
دستور کار 1 را  به همراه برنامه familytree دریافت نموده و گزارش کار مربوط به آنرا به صورت گروه های دو نفره، حداکثر تا تاریخ 1391/8/10 تحویل دهید.
[ سه شنبه 25 مهر1391 ] [ 23:42 ] [ مریم میردهقانی ] [ ]
فایل های  Lab1Help و Lab2Help به شما در تکمیل و درک بهتر کارگاه های 1 و 2 و انجام بهتر کارگاه های آتی، کمک خواهد نمود.
[ سه شنبه 25 مهر1391 ] [ 23:39 ] [ مریم میردهقانی ] [ ]
فایل Project1 را دانلود نموده و گزارش مربوط به آنرا حداکثر تا تاریخ 15 آبان 1391 تحویل دهید.
[ دوشنبه 24 مهر1391 ] [ 23:37 ] [ مریم میردهقانی ] [ ]
دستور کار 2 را  به همراه برنامه familytree برای هفته سوم کارگاه به تاریخ 1391/7/22 به همراه داشته باشید.
[ جمعه 21 مهر1391 ] [ 23:34 ] [ مریم میردهقانی ] [ ]
عکس روز

آمار
نظرسنجی
لینک های مفید